Lọc nhớt ô tô phổ thông

160.000

Được cấu thành từ 4 bộ phận chính là: van 1 chiều, phần tử lọc, van an toàn và cốc lọc dầu (phần vỏ bọc bên ngoài)

Lọc nhớt ô tô phổ thông

160.000

160000

Lọc nhớt ô tô phổ thông

Trong kho