Lọc nhớt ô tô bán tải

220.000

Được cấu thành từ 4 bộ phận chính là: van 1 chiều, phần tử lọc, van an toàn và cốc lọc dầu (phần vỏ bọc bên ngoài).

Lọc nhớt ô tô bán tải

220.000

220000

Lọc nhớt ô tô bán tải

Trong kho