Phim cách nhiệt 3M gói IR Series – Sedan 4-5 chỗ.

8.000.000

Phim cách nhiệt 3M IR Series cho xe 4 Chỗ/Sedan.

– Mã phim thi công: 

  • Kính lái                : IR50
  • Kính hông trước : IR25
  • Kính hông sau    : CS20
  • Kính Lưng           : CS20

– Bảo hành điện tử 10 Năm.

– Thi công tại nhà nếu được yêu cầu.

Đơn vị thi công: Công ty Carmall Auto Care- Hotline: 0967.756.556

Dán phim cách nhiệt 3M Mazda
Phim cách nhiệt 3M gói IR Series – Sedan 4-5 chỗ.

8.000.000

8000000

Phim cách nhiệt 3M gói IR Series – Sedan 4-5 chỗ.

Dán phim cách nhiệt 3M Mazda

Trong kho