Nhớt Idemitsu 15W40 Diesel

900.000

Giá bán lẻ: 180.000 VNĐ/Lít

Sử dụng cho động cơ diesel có tăng áp bằng tuabin khí xả hoặc tuabin lai với động cơ.

Nhớt Idemitsu 15W40 Diesel

900.000